Start van uitvoering Smart Sporting Cities

Filter items
Nieuws
6 oktober 2021

Met het project Smart Sporting Cities willen Sport Vlaanderen en de Stad Leuven de dataverzameling en kennisontwikkeling over sport en bewegen op lokale schaal optimaliseren met behulp van Internet-of-things-toepassingen. Doel is om een instrument te ontwikkelen om sport en bewegen op lokaal vlak (buurt- of wijkniveau) correcter, beter, sneller en efficiënter in kaart te kunnen brengen, te kwantificeren en te analyseren in functie van genomen of te nemen beleidsmaatregelen, zodat elke stad/gemeente in de toekomst een 'evidence-informed' of kennis-gestuurd sport- en beweegbeleid kan uitstippelen.  

Sport Vlaanderen en Stad Leuven dienden de aanvraag voor dit project in bij PIO in juni 2019. 

In de loop van 2019-2020 werd het project binnen PIO grondig voorbereid met ondersteuning van Addestino (meer info hier), waarna Sport Vlaanderen in het najaar van 2020 de aanbestedingsprocedure kon lanceren. De intensieve onderhandelingen die Sport Vlaanderen met diverse aanbieders voerden begin 2021, leidden uiteindelijk tot gunning van de opdracht aan Cronos Public Services.

Begin augustus 2021 heeft Cronos de vaste set-up geïnstalleerd in Park De Bruul in Leuven. De mobiele set-up zal in oktober 2021 op de Philipssite geïnstalleerd worden.

De Stad Leuven houdt je hier graag op de hoogte.  

De eerste bewegingsdata werden uitgelezen en zullen verder geoptimaliseerd worden in functie van de publieke momenten op het Sportinnovatiecongres op 21 oktober en op de Trefdag Digitaal Vlaanderen op 26 november 2021.

 

Deel deze pagina

 • Vond u wat u zocht?

Meer nieuws

 • Nieuwe opdracht: ontwikkeling meettechniek adhv POCs voor positiebepaling van schepen in binnenvaartsluizen

  20 juli 2022

  Op 20 juli 2022 heeft het Waterbouwkundig Laboratorium van het departement Mobiliteit en Openbare Werken de selectieleidraad gepubliceerd voor de ontwikkeling van een opstelling voor het opmeten van scheepsbewegingen tijdens sluisnivelleringen a.d.h.v. drie POC's. De kandidatuurstellingen worden verwacht tegen donderdag 1 september 2022, 10:00. Op 17 augustus zal het Waterbouwkundig Labo meer tekst en uitleg geven bij de opdracht. Toelichting van de kandidatuurstellingen wordt eventueel voorzien tussen 5 en 9 september 2022. 

 • Rapport voortraject 'Platform Ongebonden Sporter' beschikbaar

  19 juli 2022

  Het rapport met de resultaten van de behoefte- en marktanalyse, incl. de marktconsultatie van 2 juni 2022, voor het project 'Platform Ongebonden Sporter', is nu beschikbaar.  

 • PIO en Welkom KMO

  19 juli 2022

  Op 21 september nodigt de Vlaamse overheid alle ondernemers en publieke aankopers uit op de WELKOM KMO-beurs. Een dag vol tips en tricks over het bevorderen van deelname van KMO's aan overheidsopdrachten. Ook PIO zal erbij zijn!  Ben je als kmo of als aankoper bij de overheid geïnteresseerd, neem dan kijkje op de Welkom KMO website en schrijf je in voor tal van toelichtingen en ontmoetingen.  

 • Rapport voortraject 'Duurzaam Voedingssysteem'

  19 juli 2022

  Het rapport van het voortraject van het PIO-project 'Sturen naar een duurzaam voedingssysteem' van het ILVO is beschikbaar, inclusief de conclusies van de marktconsultatie. 

 • Maak kennis met vijf nieuwe PIO-projecten

  Maak kennis met vijf nieuwe PIO-projecten

  30 juni 2022

  Hoe laden we een elektrisch vaartuig op bij hevige deining? Wat doe je met de venige specie die vrijkomt bij het uitgraven van een dok? Kunnen we groene waterstof als noodstroomvoorziening inzetten? Voor deze en andere uitdagingen proberen vijf nieuwe geselecteerde innovatieve overheidsopdrachten een oplossing te vinden.