Start van uitvoering Smart Sporting Cities

Filter items
Nieuws
6 oktober 2021

Met het project Smart Sporting Cities willen Sport Vlaanderen en de Stad Leuven de dataverzameling en kennisontwikkeling over sport en bewegen op lokale schaal optimaliseren met behulp van Internet-of-things-toepassingen. Doel is om een instrument te ontwikkelen om sport en bewegen op lokaal vlak (buurt- of wijkniveau) correcter, beter, sneller en efficiënter in kaart te kunnen brengen, te kwantificeren en te analyseren in functie van genomen of te nemen beleidsmaatregelen, zodat elke stad/gemeente in de toekomst een 'evidence-informed' of kennis-gestuurd sport- en beweegbeleid kan uitstippelen.  

Sport Vlaanderen en Stad Leuven dienden de aanvraag voor dit project in bij PIO in juni 2019. 

In de loop van 2019-2020 werd het project binnen PIO grondig voorbereid met ondersteuning van Addestino (meer info hier), waarna Sport Vlaanderen in het najaar van 2020 de aanbestedingsprocedure kon lanceren. De intensieve onderhandelingen die Sport Vlaanderen met diverse aanbieders voerden begin 2021, leidden uiteindelijk tot gunning van de opdracht aan Cronos Public Services.

Begin augustus 2021 heeft Cronos de vaste set-up geïnstalleerd in Park De Bruul in Leuven. De mobiele set-up zal in oktober 2021 op de Philipssite geïnstalleerd worden.

De Stad Leuven houdt je hier graag op de hoogte.  

De eerste bewegingsdata werden uitgelezen en zullen verder geoptimaliseerd worden in functie van de publieke momenten op het Sportinnovatiecongres op 21 oktober en op de Trefdag Digitaal Vlaanderen op 26 november 2021.

 

Deel deze pagina

 • Vond u wat u zocht?

Meer nieuws

 • Nieuwe opdracht: Ontwikkeling netwerkplatform voor (on)gebonden sporters

  18 november 2022

  Op 18 november 2022 heeft Sport Vlaanderen de selectieleidraad gepubliceerd voor de 'ontwikkeling en lancering van een online netwerkplatform met bijhorende app voor de sportsector met focus op de ongebonden sporter, ondersteund door een offline marketing- en beleidsstrategie'. De kandidaatstellingen worden verwacht tegen 5 januari 2023. 

 • 'Eating Pudding' met PIO op het Werkcongres Innovatiegericht Inkopen van PIANOo

  18 november 2022

  Op 3 november 2022 nam PIO deel aan het Werkcongres Innovatiegericht Inkopen van onze Nederlandse collega's van PIANOo. De presentatie die PIO er bracht, kende veel bijval en leidde tot boeiende discussies. 

 • Rapport voortraject 'Met Argus de baan op' beschikbaar

  18 november 2022

  Het rapport met de resultaten van de van de behoefteverkenning en de marktconsultatie voor het project ‘Met Argus de baan op’ van het Agentschap Wegen en Verkeer is nu beschikbaar.

 • Rapporten voortraject Ecogrondsstoffenhub Schendelbeke beschikbaar

  14 november 2022

  De rapporten met de resultaten van de behoefteverkenning en de marktanalyse voor het project "Circulaire ecogrondstoffenhub Schendelbeke" van ILvA is nu beschikbaar.

 • Resultaten Incontinentiezorg 2.0

  25 oktober 2022

  Op 29 september 2022 hebben de medewerkers van ZorgSaam hun ervaringen met de 'slimme luiers' gedeeld met de twee leveranciers. Ze formuleerden eveneens punten voor verbetering voor toekomstige ontwikkelingen. Aansluitend volgde een persconferentie waarop Hilde Crevits en Jo Brouns virtueel present waren.