Start van uitvoering Smart Sporting Cities

Filter items
Nieuws
6 oktober 2021

Met het project Smart Sporting Cities willen Sport Vlaanderen en de Stad Leuven de dataverzameling en kennisontwikkeling over sport en bewegen op lokale schaal optimaliseren met behulp van Internet-of-things-toepassingen. Doel is om een instrument te ontwikkelen om sport en bewegen op lokaal vlak (buurt- of wijkniveau) correcter, beter, sneller en efficiënter in kaart te kunnen brengen, te kwantificeren en te analyseren in functie van genomen of te nemen beleidsmaatregelen, zodat elke stad/gemeente in de toekomst een 'evidence-informed' of kennis-gestuurd sport- en beweegbeleid kan uitstippelen.  

Sport Vlaanderen en Stad Leuven dienden de aanvraag voor dit project in bij PIO in juni 2019. 

In de loop van 2019-2020 werd het project binnen PIO grondig voorbereid met ondersteuning van Addestino (meer info hier), waarna Sport Vlaanderen in het najaar van 2020 de aanbestedingsprocedure kon lanceren. De intensieve onderhandelingen die Sport Vlaanderen met diverse aanbieders voerden begin 2021, leidden uiteindelijk tot gunning van de opdracht aan Cronos Public Services.

Begin augustus 2021 heeft Cronos de vaste set-up geïnstalleerd in Park De Bruul in Leuven. De mobiele set-up zal in oktober 2021 op de Philipssite geïnstalleerd worden.

De Stad Leuven houdt je hier graag op de hoogte.  

De eerste bewegingsdata werden uitgelezen en zullen verder geoptimaliseerd worden in functie van de publieke momenten op het Sportinnovatiecongres op 21 oktober en op de Trefdag Digitaal Vlaanderen op 26 november 2021.

 

Deel deze pagina

 • Vond u wat u zocht?

Meer nieuws

 • Resultaten opdracht PIO-project 'Ecosysteemdiensten en milieueffectrapportage in ruimtelijke ontwikkelingsprocessen' beschikbaar

  6 oktober 2021

  De doelstelling van deze opdracht was het ontwikkelen en omschrijven van een concrete methodologie voor het gebruik van het ecosysteemdienstenconcept in diverse ruimtelijke ontwikkelingsprocessen. Met deze methodologie zou het ecosysteemdienstenconcept geoperationaliseerd kunnen worden in de beleidsuitvoering. De resultaten van deze opdracht zijn nu beschikbaar.

 • Eindrapport voortraject "Omgevingsgeluid meten in Vlaanderen" beschikbaar

  6 oktober 2021

  Dit rapport brengt verslag uit over de behoefte- en marktanalyse voor het project "Omgevingsgeluid meten in Vlaanderen".

 • Eerste piloot Incontinentiezorg 2.0 is in uitvoering

  6 oktober 2021

  De eerste piloot voor 'Incontinentiezorg 2.0' is van start gegaan. De bewoners en het zorgpersoneel van twee WZC’s van Zorg-Saam testen ORIZON voor slim incontinentiebeheer van Ontex. Begin volgend jaar doen ze hetzelfde met de technologie van Essity.  

 • Eindrapport voortraject 'Positiebepaling van schepen in binnenvaartsluizen' beschikbaar

  6 oktober 2021

  Het eindrapport dat verslag uitbrengt van het voortraject (behoefte- en marktanalyse) voor project 'Positiebepaling van schepen in binnenvaartsluizen' is beschikbaar. 

 • Workshop Marktbevraging 'Samenwerken aan Linked Open Data'

  4 oktober 2021

  Het Agentschap Binnenlands Bestuur (ABB) en Digitaal Vlaanderen organiseren een marktbevraging voor grote bedrijven, kmo’s en freelancers die zich willen toeleggen op de innovatieve technologie van linked open data (LOD).