Open oproep 2021

Filter items

Oproep 2021

De overheid staat voor belangrijke uitdagingen. De Corona-crisis heeft op alle niveaus een reset doorgevoerd. Ben je op zoek naar een oplossing voor een uitdaging die zich in jouw domein stelt? En kan innovatie hiervoor een antwoord bieden? Dan kan je bij het Programma Innovatieve Overheidsdopdrachten (PIO) terecht.  

Elke organisatie uit de publieke sector in Vlaanderen die valt onder de Wet op de Overheidsopdrachten kan een aanvraag indienen. Er zijn geen thematische beperkingen. Ook een consortium van organisaties kan in aanmerking komen.

Net zoals vorig jaar voorzien we ook in 2021 twee indiendata voor projectaanvragen: 6 mei en 14 oktober.

Wat kan PIO betekenen?

Het Programma Innovatieve Overheidsopdrachten (PIO) biedt je de kans om innovatieve oplossingen te laten ontwikkelen en te laten valideren voor de problemen en/of uitdagingen die zich in jouw publieke organisatie stellen. 

Eens jouw aanvraag geselecteerd en opgenomen in de PIO-portfolio, kan je rekenen op advies en begeleiding van het PIO-team bij het hele aankooptraject. Als je project voldoende innovatief en relevant is, kan je ook op cofinanciering rekenen ten bedrage van maximaal 50% van het aankoopbedrag. PIO kan op basis van de geraamde kost en het bestek tot circa 1 miljoen euro cofinanciering aanreiken voor projecten die innovatieve oplossingen willen laten ontwikkelen of valideren (in een testomgeving). PIO kan zijn middelen niet inzetten voor de aankoop van kant-en-klare oplossingen die commerciëel beschikbaar zijn.   

Daarnaast kan PIO ongeveer 30.000 euro per project inzetten voor het inhuren van externe expertise om de innovatieve aankoop grondig voor te bereiden. Dit gebeurt doorgaans aan de hand van workshops (bijv. met stakeholders en eindgebruikers) om de behoefte scherp te stellen, door de opmaak van een state-of-the-art om de stand van de techniek juist in te schatten, en door de organisatie van marktconsultaties waarin we samen met marktspelers nagaan welke oplossingen voor welke behoeften haalbaar zijn.  

>> Bekijk hier de meer dan 90 projecten in de PIO-projectportfolio

Hoe een aanvraag indienen?

Je maakt gebruik van het aanvraagsjabloon hieronder en bezorgt dat ingevuld in pdf-formaat tijdig (!) aan het PIO-team via mail naar pio@vlaanderen.be

Bestand piooproep_2021_aanvraagsjabloon_najaar.docx

Heb je vragen of wil je je idee of aanvraag toetsen, laat het ons weten via pio@vlaanderen.be. We nemen zo snel als mogelijk contact met je op.  

Hoe beoordeelt PIO de aanvragen?

Het Agentschap Innoveren en Ondernemen (VLAIO) beoordeelt de aanvragen en geeft advies aan de PIO-projectleider die beslist over de selectie van de projecten.

De aanvragers worden verzocht om hun project mondeling toe te lichten aan een jury samengesteld uit VLAIO- en PIO-adviseurs. 

De criteria voor de beoordeling van jouw aanvraag, vind je in het document hieronder:

Bestand pio_oproep_criteria_voor_de_beoordeling.docx

Geselecteerd, wat nu?

De selectie binnen PIO geeft een engagement tot partnerschap en begeleiding bij het doorlopen van het volledige aankooptraject, maar houdt nog geen toezegging in qua cofinanciering. Over de cofinanciering van de uitvoering van het project wordt pas beslist eens de voorbereidingsfase heeft geleid tot een concreet draft-bestek of opdrachtdocument, inclusief raming. 

Niet geselecteerde aanvragen ontvangen het advies van VLAIO en kunnen verdere feedback verkrijgen van het PIO-team. 

Infosessie over oproep 2021 

We organiseerden op donderdag 11 maart 2021 een online webinar waarin we de werking van PIO toelichten en je duidelijk maken hoe je best een aanvraag indient. Omdat 2021 in het teken staat van een digitale en duurzame overheid wordt onze PIO-aanpak geïllustreerd met projecten uit de praktijk in deze domeinen.  

De presentaties en opnames: 

Introductie tot het Programma Innovatieve Overheidsopdrachten door Veerle Lories

Parallelle sessie DIGITALE OVERHEID

Parallelle sessie DUURZAME OVERHEID

Toelichting bij het voorbereiden van een aanvraag door An Schrijvers

Presentaties vorige infosessies 

Welke tips en tricks voor een succesvolle aanvraag en dito PIO-traject? Bekijk hier de presentaties die we eerder voorstelden:

Algemene brochure

Bestel uw exemplaar per post

 

Deel deze pagina

  • Vond u wat u zocht?

Contactgegevens

Veerle Lories

Projectleider
0477 402946