Ambitie

Filter items

Samen sneller en slimmer innoveren 

Elke Vlaamse overheidsorganisatie of organisatie uit de publieke sector wordt geconfronteerd met grote en kleine uitdagingen die om innovatieve oplossingen vragen. 

Het Programma Innovatieve Overheidsopdrachten (PIO) helpt je om deze innovatieve producten en diensten te laten ontwikkelen, testen en/of aan te kopen.

Innovatie voor en door de Vlaamse overheid. Daar gaan we voor. 

Publieke koopkracht als katalysator van innovatie

Met het Programma Innovatieve Overheidsopdrachten (PIO) willen we de enorme koopkracht van de Vlaamse overheid en de publieke sector meer strategisch inzetten voor innovatie.

Het PIO creëert op die manier bijkomende mogelijkheden om samen met ondernemingen en onderzoekscentra de werking van de Vlaamse publieke sector te vernieuwen en innovatieve antwoorden te bieden op tal van maatschappelijke uitdagingen. Het PIO draagt bij tot: 

  • een performante overheid 
  • competitieve ondernemingen 
  • oplossingen voor maatschappelijke uitdagingen. 

Vlaanderen besteedt jaarlijks ruim 30 tot 40 miljard aan overheidsaankopen. Dit vertegenwoordigt een belangrijk economisch potentieel. 

Het is de bedoeling om elke Vlaamse beleidsmaker, overheidsmanager en aankoper bij de overheid of in de publieke sector te overtuigen van de meerwaarde van innovatieve overheidsopdrachten, en ervoor te zorgen dat ze deze als structureel instrument hanteren voor het optimaliseren van hun werking of dienstverlening en het realiseren van toekomstgerichte beleidsdoelstellingen.

Deel deze pagina

  • Vond u wat u zocht?