Charter overheidsopdrachten voor innovatie

Filter items

Charter Overheidsopdrachten voor Innovatie en “3%-norm”

Ter gelegenheid van het startevenement Overheidsopdrachten voor Innovatie op 3 juli 2015 werd een charter ondertekend waarin de ondertekenaars zich engageren om meer innovatieaankopen te realiseren, hun aankoopinstrumentarium hierop af te stemmen en hiervoor ook de nodige personele en financiële middelen te voorzien.

Deze engagementen werden/worden uitgedrukt in termen van de “3%-norm”, wat in grote lijnen wil zeggen dat de deelnemers aan het initiatief Overheidsopdrachten voor Innovatie, in eerste instantie en in het bijzonder de ondertekenaars van het charter, inspanningen willen leveren om minimaal 3% van hun aankoopbudgetten in te zetten voor innovatieaankopen.

De “3%-norm” (op welke entiteiten is de “norm” van toepassing? Wat wordt beschouwd als “aankoopbudgetten”? Wat wordt beschouwd als “innovatie[aankopen]”?) werd verder uitgewerkt in een specifieke nota die werd besproken op (en goedgekeurd door) het Voorzitterscollege van 10 september 2015.

Het charter en de specifieke nota Overheidsopdrachten voor Innovatie – “3%-norm” aan het Voorzitterscollege van 10 september 2015 zijn hieronder beschikbaar.

PDF icon Charter Overheidsopdrachten voor Innovatie van 3 juli 2015

PDF icon Nota Overheidsopdrachten voor Innovatie (specifieke nota "3%-norm" van 10 september 2015

Deel deze pagina

  • Vond u wat u zocht?