Duurzaam bouwen bevorderen via het gebruik van een lifecycle cost-rekenmodel

Filter items

Uitdaging/(maatschappelijk) probleem

Energiezuinig bouwen is duur. De nieuwe wettelijke vereisten voor energieprestaties hebben een aanzienlijke impact op het budget van de overheid. Soms bedraagt de meerkost zelfs meer dan de helft.

Bij het bouwen is de kost van het gebouw op zich een belangrijke investeringskost. Bij het ontwerpen wordt echter best ook reeds rekening gehouden met de operationele kosten van het gebouw. Onderhouds- en energiekosten kunnen een belangrijke impact hebben op het totale kostenplaatje.  

Functionele oplossing

Het Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden (VIPA) wilde een Lifecycle Cost-rekenmodel voor woonzorgcentra laten ontwikkelen.

Life Cycle Cost (LCC) is de totale kost voor het bezitten, het uitbaten, het onderhouden en het eventueel van de hand doen van vastgoed over een bepaalde periode. Deze (deels toekomstige) kost wordt uitgedrukt in de geldwaarde van vandaag.

Het rekenmodel moest de mogelijkheid bieden om, reeds in de ontwerpfase, alternatieven op vlak van gebouwschil, technische installaties en hernieuwbare energie met elkaar te vergelijken.

Aanpak

Diverse stakeholders werden uitgenodigd voor een marktverkenning rond ‘Energieneutraal bouwen zonder meerkost’ via de publicatie van een voorafkondiging.

De marktverkenning werd  georganiseerd in functie van meerdere projecten rond bouwtechnieken en duurzaam bouwen en omvatte een viertal bijeenkomsten rond thema’s als: stand van de techniek, verkenningen van diverse innovatierichtingen en het aanbestedingsproces. De marktverkenning werd na twee maanden afgerond met een slotsessie waarop de conclusies en de concrete projecten werden voorgesteld.

Voor het LCC-project was de conclusie dat het een innovatieve aanbesteding betrof, aangezien de nodige kennis en expertise reeds beschikbaar was in de markt.

Een aanbesteding voor de ontwikkeling van een ‘LCC-Rekenblad Gebouwschil en Energie’ werd opgestart en na een onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking gegund aan het bedrijf 3E in samenwerking met Ingenium. Zij ontwikkelden het ‘LCC-Rekenblad Gebouwschil en Energie’.

Resultaat

Met het LCC-Rekenblad kunnen voor een woonzorgcentrum combinaties van bouwschillen met verschillende isolatiewaarden en verschillende mogelijke energievoorzieningen met elkaar vergeleken worden. Het raamt de life cycle cost over een looptijd van 20 jaar.

De resultaten van de ramingen laten de bouwheer van een woonzorgcentrum toe om een gefundeerd gesprek te voeren met meer gespecialiseerde actoren in het bouwproces en ondersteunen hem in het maken van meer beredeneerde keuzes.

De rekentool wordt ter beschikking gesteld op de website van VIPA: https://www.departementwvg.be/vipa/duurzaam-bouwen/lcc-analyse en kan volledig autonoom gebruikt worden via een gebruiksvriendelijke user-interface.


lcc.png

Deel deze pagina

  • Vond u wat u zocht?