Ontwikkeling en organisatie van oogscreening bij jonge kinderen (Kind en Gezin)

Filter items

Uitdaging

Kind en Gezin wou een systematische oogscreening invoeren voor alle Vlaamse kinderen. De screening moet op jonge leeftijd oogafwijkingen aan het licht brengen die een risico vormen tot het ontwikkelen van amblyopie, ook wel bekend als een lui oog. Indien deze afwijkingen op jonge leeftijd ontdekt en behandeld worden, kan onomkeerbare schade vermeden worden. 

Kind en Gezin had nood aan een elektronische test die het oogonderzoek kon standaardiseren en kwalitatief verbeteren. Bovendien moest de test vlot geïntegreerd kunnen worden in de werking van de consultatiebureaus van Kind en Gezin.

Aanpak

Kind en Gezin startte met de opmaak van een basisdossier, waarna een prospectie plaatsvond op de markt met het oog op de ontwikkeling van een nieuw toestel of het aanpassen van een bestaand toestel tot een geschikt prototype.  

In 2007 werd gestart met een proefproject. Op basis van de resultaten hiervan besliste Kind en Gezin om de implementatie van deze oogscreening verder te zetten.

Voor de ontwikkeling en testen van een softwaremodule werd in maart 2010 een project opgestart in samenwerking met het Agentschap voor Innovatie door Wetenschap en Technologie (IWT).

Eind 2010 publiceerde Kind en Gezin een Europese opdracht voor de levering van oogscreeningstoestellen, het verstrekken van bijhorende diensten (scholing, training van personeel) en de service en logistieke ondersteuning bij het gebruik van de automatische oogscreeningstoestellen. Er werd geopteerd voor een onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking.

De keuze viel op een automatische infrarood videorefractometer afgeleid van de Powerref (PlusOptix) van het Nederlandse Cordial Medical Europe BV.

Resultaat

Sinds 2013 wordt in 330 consultatiebureaus een geautomatiseerde oogscreening uitgevoerd. De oogscreening is volledig geïntegreerd in de dienstverlening van Kind en Gezin. De regioverpleegkundige voert de test uit tijdens de consultatie van de kinderen. De test duurt amper 10 seconden, is veilig, pijnloos en kindvriendelijk.  

Inmiddels innoveert Kind en Gezin verder: Kind en Gezin is op zoek naar de geschikte technologie om de oogscreening uit de voeren via Smartphone. 

Bijkomende informatie

Kind en Gezin: http://www.kindengezin.be/cijfers-en-rapporten/cijfers/oog-en-gehoor/

Deel deze pagina

  • Vond u wat u zocht?