Juridisch kader

Filter items

2014 was juridisch een belangrijk jaar voor innovatieve overheidsopdrachten.

Enerzijds is er de nieuwe Europese richtlijn 2014/24/EU inzake het plaatsen van overheidsopdrachten (voor klassieke sectoren). De toelichting bij deze nieuwe EU-richtlijn verwijst uitvoerig naar de strategische rol die overheidsopdrachten kunnen spelen in het streven naar ‘slimme, duurzame en inclusieve groei’, de 'Europa 2020'-strategie. De aankoop van innovatieve producten, werken en diensten wordt expliciet aangemoedigd. Daarom voorziet de nieuwe richtlijn meer mogelijkheden om gunningsprocedures met onderhandelingen te gebruiken die meer zekerheid bieden dat de aangeboden oplossingen ook werkelijk tegemoet komen aan de behoeften van de overheid. De nieuwe richtlijn introduceert daarnaast het concept van Innovatiepartnerschappen die binnen één gunningsprocedure de ontwikkeling van een innovatieve oplossing via de aankoop van O&O-diensten combineert met de aankoop van de ontwikkelde producten of diensten zelf.

Anderzijds is er ook de nieuwe kaderregeling inzake staatsteun voor onderzoek, ontwikkeling en innovatie (2014/C 198/01). De nieuwe kaderregeling vermeldt voor het eerst het begrip ‘precommerciële inkoop’ en bepaalt aan welke voorwaarden dient te worden voldaan opdat de aankoop van O&O-diensten verenigbaar is met de interne markt.

Beide wijzigingen hebben een aantal drempels weggenomen en bieden nu meer rechtszekerheid en stimulans om overheidsopdrachten ook strategisch in te zetten.

De omzetting van de EU-richtlijn in een nieuwe Belgische Wet op de Overheidsopdrachten (WOO) werd afgerond op 17 juni 2016 (publicatie in het Staatsblad van 14 juli 2016) en is in werking getreden op 30 juni 2017.  

Daarnaast heeft de Vlaamse Regering in de loop van 2017-2018 een nieuw wetgevend kader gecreëerd voor de cofinanciering van onderzoek en ontwikkeling in het kader van overheidsopdrachten.

Voor de aankoop van innovatieve oplossingen kiezen aanbestedende overheden best voor plaatsingsprocedures die interactie met de marktspelers mogelijk maken, dus procedures zoals de mededingingsprocedure met onderhandelingen en concurrentiegerichte dialoog. Voor de aankoop van O&O-diensten kunnen overheden ook gebruik maken van deze procedures, maar daarnaast zijn er specifieke mogelijkheden.     

 

 

Deel deze pagina

  • Vond u wat u zocht?