Partners

Filter items

Vlaams Plan Overheidsopdrachten

Het Programma Innovatieve Overheidsopdrachten maakt integraal deel uit van het overkoepelende Vlaams Plan Overheidsopdrachten. Met dit plan maakt de Vlaamse overheid werk van een strategisch en geïntegreerd beleid voor overheidsopdrachten. 

PDF icon Vlaams plan Overheidsopdrachten

De aansturing verloopt via het Vlaams Samenwerkingsforum Overheidsopdrachten. Het is samengesteld uit vertegenwoordigingen van de Vlaamse overheid, lokale besturen, bedrijfssectoren en academische wereld en kent diverse organen, zoals een uitgebreid bureau, een reflectiegroep en diverse werkgroepen. De PIO-projectleider zetelt in deze organen.

Circulair Aankopen

Circulair aankopen is een belangrijke hefboom voor het uitbouwen van een circulaire economie waarin grondstofkringen gesloten worden. Circulair aankopen is vaak ook innovatief aankopen.

Daarom werken we nauw samen met de Green Deal Circulair Aankopen

Werkgroep Innovatieve Overheidsopdrachten

De Werkgroep Innovatieve Overheidsopdrachten of WIO helpt opportuniteiten te detecteren voor innovatieve overheidsopdrachten en om drempels tot innovatieve overheidsopdrachten in het ruimere werkveld te benoemen en weg te werken. De werkgroep brengt vertegenwoordigers samen van het Facilitair Bedrijf, Kanselarij en Bestuur, VLAIO, prioritaire transities binnen Visie 2050, kennisinstellingen, strategische onderzoekscentra en bedrijfsfederaties.

Deel deze pagina

  • Vond u wat u zocht?