PIO voor overheden

Filter items

Samen sneller en slimmer innoveren 

Elke Vlaamse overheidsorganisatie of organisatie uit de publieke sector wordt geconfronteerd met grote en kleine uitdagingen die om innovatieve oplossingen vragen. Het Programma Innovatieve Overheidsopdrachten (PIO) helpt je om deze innovatieve producten en diensten te laten ontwikkelen, testen en/of aan te kopen.

Voor wie?

Alle overheidsorganisaties in Vlaanderen en organisaties uit de publieke sector die vallen onder de Wet op de Overheidsopdrachten.

Wat biedt PIO?

INFORMATIE EN ADVIES

Het PIO biedt aan alle Vlaamse publieke actoren informatie en advies bij innovatieve aankoopprojecten. Via zijn nieuwsbrief informeert het PIO-team u over alle relevante activiteiten en initiatieven in Vlaanderen en Europa. Onderaan deze pagina kan u in het nieuwsarchief alle berichten van de voorbije jaren raadplegen. Tegelijk werkt het PIO-team aan een gids met de ambitie om uit te groeien tot het Vlaamse kennisplatform voor innovatieve overheidsopdrachten.

BEGELEIDING EN COFINANCIERING

Daarnaast begeleidt het PIO een aantal PIO-projecten van nabij gedurende het volledige aankooptraject en voorziet het ook in cofinanciering voor deze projecten. De projecten worden geselecteerd via open oproepen die PIO jaarlijks lanceert met een indiendatum in het voorjaar en één in het najaar. De oproepen staan open voor alle thema's en domeinen. 

In totaal beschikt het PIO jaarlijks over 5 mio euro. De specifieke noden van elk traject bepalen de omvang van de mogelijke cofinanciering. Er zijn in principe geen maximale bedragen voorzien. Om toch enige houvast te bieden voorziet PIO voor een ‘gemiddeld’ project in volgende indicatieve bedragen:

  • Voortraject
    • tot 30.000 euro voor de inzet van externe expertise, uitvoering van marktconsultaties, organisatie van gebruikersbevragingen enz. om de aanbesteding voor te bereiden.
  • Aanbesteding
    • tot 1.000.000 euro voor de cofinanciering van de aankoop van onderzoek- en ontwikkelingsdiensten, diensten voor validatie en testing, voor prototyping, edm.
    • tot 1.000.000 euro voor de cofinanciering van proeftuinen en pilootprojecten.

Bekijk hier de presentaties van de voorbije infosessies. Die maken duidelijk wat het PIO voor jou kan betekenen en hoe een PIO-projectvoorstel en traject voor begeleiding en/of cofinanciering er idealiter uitziet.