Ontwikkeling van een Optimo huisvuilwagen

Filter items
Initiatiefnemer(s): 

OV Limburg.net

Thema: 
Circulaire economie
Domein: 
Leefmilieu en ruimtelijke ordening
Status:
Gerealiseerd
Contact: 


OV Limburg.net
Wim Govaerts
T +32 11 36 29 03

PIO
Corien Struijk
T +32 2 432 42 87

Tabs