Projecten

Filter items
Circulaire ecogrondstoffenhub Schendelbeke

Circulaire ecogrondstoffenhub Schendelbeke

Initiatiefnemer(s): 

ILvA (Intergemeentelijk samenwerkingsverband voor afvalverwerking in de regio “Land van Aalst”)

Met dit project wil ILvA een prototype van een biocharinstallatie laten bouwen. De installatie zou heterogeen groenafval moeten kunnen verwerken tot verschillende types van biochar die elk voldoen aan andere kwaliteitsparameters (naargelang hun toepassing in waterfilters, luchtfilters dan wel bodemverbeterend middel).
CO2 neutrale, circulaire betonreceptuur voor duurzame sleufsilo’s in landbouw

Circulaire en duurzame sleufsilo's

Initiatiefnemer(s): 

ILVO 

In de landbouw gebruikt men betonnen sleufsilo’s om ruwvoeder in te kuilen. Traditioneel bouwt men deze silo’s in beton met cement om weerstand te bieden tegen zure silosappen. De milieu-impact van deze cement en beton is erg aanzienlijk. ILVO gaat op zoek naar een milieuvriendelijker alternatief.
Ontwikkeling van een conceptueel hydraulisch model voor de stad Antwerpen

Conceptueel hydraulisch model voor stad Antwerpen

Initiatiefnemer(s): 

Stad Antwerpen i.s.m. Aquafin

Het project zal een conceptueel hydraulisch model opstellen voor de stad Antwerpen. Daarbij wordt de waterinfrastructuur vereenvoudigd tot de essentie. Zo’n model is sneller en daardoor beter te hanteren, en neemt de ruimtelijke component mee in overweging. Planners en ontwerpers zullen dus sneller een aantal zaken hydraulisch kunnen aftoetsen. Water wordt zo van in het begin meegenomen in elk plan­en ontwerpproces.
Consumenten begeleiden naar lokale voeding

Consumenten begeleiden naar lokale voeding

Initiatiefnemer(s): 

Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing (VLAM)

Via vernieuwende marktonderzoeksmethoden zoals onder andere een digitale conceptstore, neuromarketing, kennisgrafieken, …. wenst VLAM de consument beter te begrijpen en te begeleiden naar een gezonde, lokale en duurzame voedingskeuze. Methoden in een nog wetenschappelijke/ conceptuele fase worden getest voor toepassing op een bredere schaal.
Crossmediaal meetsysteem

Crossmediaal meetsysteem

Initiatiefnemer(s): 

VRT

De ambitie van dit project is om een geavanceerd crossmediaal meetsyteem te bouwen dat een brug slaat tussen traditioneel gebruikersonderzoek en de analytics aanpak voor digitale media.

Digitaal netwerkplatform op maat van de sportgemeenschap

Initiatiefnemer(s): 

Sport Vlaanderen 

Sport Vlaanderen wil een online platform met bijhorende app ontwikkelen, complementair aan al bestaande apps die mensen stimuleren om meer te bewegen, versterkt met een offline beleidsmethodiek en -strategie voor de partners van Sport Vlaanderen om het gebruik van dit platform in hun dagelijkse werking te integreren.
Digitaal zorgplatform

Digitaal zorgplatform

Initiatiefnemer(s): 

Vlaams Agentschap Zorg & Gezondheid

Het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid wil een digitaal platform laten ontwikkelen dat interdisciplinaire samenwerking in de zorg ondersteunt. Het platform zal zowel relevante gegevens omtrent de zorg­en hulpverlening van een persoon met een zorgnood ontsluiten voor die persoon zelf, als voor zijn eventuele mantelzorgers en de betrokken professionele hulp/zorgverleners.
DigitAALST voor Beter Wonen

DigitAALST voor Beter Wonen

Initiatiefnemer(s): 

Stad Aalst

Vanaf 1 januari 2021 verplicht de Stad Aalst verhuurders van een woning of appartement om over een conformiteitsattest te beschikken. Om de werklast die de controle van de huurwoningen en de aflevering van de attesten met zich meebrengt, te verminderen is een doorgedreven digitalisering van het proces vereist.
Digital Elevation Models of Coastal Areas (DEMCA)

Digital Elevation Models of Coastal Areas (DEMCA)

Initiatiefnemer(s): 

Departement Mobiliteit en Openbare Werken (MOW) - Maritieme Toegang

Samen met Departement MOW - Maritieme toegang gaan we op zoek naar innovatieve oplossingen die het mogelijk maken de hydrografie van rivieren en zeeën op te meten.
Digitale lerarenkaart

Digitale Lerarenkaart

Initiatiefnemer(s): 

Departement Onderwijs en Vorming (afdeling Communicatie – Klasse)

Klasse wil de Lerarenkaart digitaliseren. Zo kunnen leraren zich makkelijker legitimeren (online en offline) en informeren over het aanbod. Een digitale kaart zorgt ook voor betere gegevensuitwisseling tussen de Lerarenkaart, de voordeelaanbieders en de eindgebruiker, zodat ze samen tot een interessant aanbod komen.
Digitale Mechelenbon

Digitale Mechelenbon

Initiatiefnemer(s): 

Stad Mechelen

De Mechelenbon is een geschenkbon waarmee de begunstigden diensten en producten kunnen aankopen bij de 200 Mechelse handelaren die aangesloten zijn bij het systeem. Met dit project wil de Stad Mechelen komen tot een digitalisering of automatisering van haar Mechelenbon.
Digitale tool voor personen met dementie op jonge leeftijd en hun omgeving

Digitale tool voor personen met dementie op jonge leeftijd en hun omgeving

Initiatiefnemer(s): 

Orion, Regionaal Expertisecentrum Dementie in Antwerpen

Orion, het regionaal Expertisecentrum Dementie in Antwerpen, wil een mobiele applicatie laten ontwikkelen die personen met dementie op jonge leeftijd, hun mantelzorgers en hulpverleners ondersteunt om de levenskwaliteit en zorg te optimaliseren.

Duurzaam verwerken en bergen van venige specie

Initiatiefnemer(s): 

Departement Mobiliteit en Openbare Werken, Afdeling Maritieme Toegang

Het project zoekt naar innovatieve methodes om de venige specie die bij het bouwen van een nieuw dok in de haven van Antwerpse niet geborgen kan worden binnen het projectgebied, te verwerken en/of te hergebruiken op een duurzame manier.
Duurzame gezonde scholen (DGS)

Duurzame gezonde scholen

Initiatiefnemer(s): 

Vlaams Energiebedrijf

De meerderheid van de Vlaamse scholen zal de volgende jaren diepgaande energie­en/of comfortrenovaties moeten realiseren. Het project wil de aanbesteding van comfort­en energierenovaties in scholen via een prestatiecontract ontwikkelen en uittesten.
e-infopunt personeel

e-infopunt personeel

Initiatiefnemer(s): 

Stad Gent 

Het project 'E-infopunt personeel' beoogt een slimme tool voor de medewerker door koppelingen te voorzien tussen diverse bestaande applicaties en datasets.
e-RenoZone: een booking.com voor Energetische RENOvatie ZONdEr zorgen

e-RenoZone: Energetische RENOvatie ZONdEr zorgen

Initiatiefnemer(s): 

IGEMO

Uit de grote vraag naar renovatieadviezen blijkt dat de intentie tot renoveren bij particulieren hoog is. De renovatiegraad stijgt echter niet in gelijke tred met de intentie, omdat de stap naar een aannemer voor de particulier nog te groot is. Het project speelt hierop in door een digitaal platform te creëren waar vraag (burger) en aanbod (aannemer) elkaar makkelijk kunnen vinden.
Ecosysteemdiensten en milieueffectrapportage in ruimtelijke ontwikkelingsprocessen

Ecosysteemdiensten en milieueffectrapportage in ruimtelijke ontwikkelingsprocessen

Initiatiefnemer(s): 

Departement Omgeving

Milieueffectrapportage en ecosysteemdienstenbenadering kunnen met elkaar interageren en een belangrijke bijdrage leveren aan besluitvormingsprocessen. In dit onderzoeksproject wordt nagegaan hoe en op welke manier ze dit doen. Hiermee kan dan een methodologie ontworpen worden en de nodige tools gecreëerd worden om ecosysteemdiensten succesvol te integreren in de bestaande processen.
Elsa – door AI ondersteunde strooibeslissingen

Elsa – door AI ondersteunde strooibeslissingen

Initiatiefnemer(s): 

AWV (Agentschap Wegen en Verkeer)

Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) is verantwoordelijk voor de bestrijding van gladheid op de Vlaamse wegen in eigen beheer. Het wil door fysische regels en machine learning technieken te combineren een systeem laten ontwikkelen dat de districtsmedewerkers kan ondersteunen bij hun strooikeuze en tot meer uniforme strooibeslissingen kan leiden over de districten heen.
Energietransitie Provinciaal Recreatiedomein Zilvermeer

Energietransitie Provinciaal Recreatiedomein Zilvermeer

Initiatiefnemer(s): 

Provincie Antwerpen

De Provincie Antwerpen streeft ernaar om op termijn de eigen gebouwen enkel nog te verwarmen met groene energie en alle fossiele brandstoffen te elimineren. Dit project detecteert innovatieve opportuniteiten voor de omschakeling van fossiele brandstoffen naar volledig duurzame energiebronnen.

Excellente maaltijdzorg in residentiële ouderenzorg door optimale informatieflow tussen zorg en keuken

Initiatiefnemer(s): 

vzw Zorg-Saam ZKJ

Het vormt een uitdaging voor de keukenmedewerkers van woonzorgcentra om er voor te zorgen dat bewoners op elk moment van de dag de juiste maaltijd krijgen. Dit project wil technologie inzetten zodat men de zorgnoden en de keukenwerking vlotter op elkaar kan afstemmen.

Pagina's