Projecten

Filter items
Iedere leerkracht op zijn plaats

Iedere leerkracht op zijn plaats

Initiatiefnemer(s): 

Stedelijk Onderwijs Antwerpen en Digipolis

Elk jaar wordt in elke school de puzzel gelegd om de juiste leerkrachten met de juiste talenten op de juiste plaats in de organisatie in te plannen. Dit is een complexe oefening die veel tijd vraagt. Het project wil een planningsplatform laten uitwerken dat elke directeur in staat stelt om de opdrachtenverdeling te professionaliseren en te optimaliseren, rekening houdend met de profielen, talenten en wensen van de leerkrachten enerzijds en de noden van de organisaties anderzijds.
Incontinentiezorg 2.0

Incontinentiezorg 2.0

Initiatiefnemer(s): 

vzw Zorg-Saam ZKJ 

Met dit project wil de vzw Zorg-Saam ZKJ een oplossing laten ontwikkelen en uittesten om in de residentiële ouderenzorg meer comfort te bieden aan bewoners die last hebben van incontinentie. Tegelijk kan een dergelijke oplossing een belangrijke tijdswinst realiseren voor de verzorgers.
Innovatief organiseren van het opvangen en verwijderen van drijvend vuil in de jachthavens langs de kust

Innovatief organiseren van het opvangen en verwijderen van drijvend vuil in de jachthavens langs de kust

Initiatiefnemer(s): 

Agentschap Maritieme Dienstverlening en Kust, afdeling Kust

Het project wil ondernemingen aanzetten tot innovaties voor de verwijdering van drijvend en zwevend vuil in de kustjachthavens. Het is hierbij mogelijk om hun innovaties in reële omstandigheden toe te passen.

Innovatieve functionaliteiten en AI voor energiebesparing in de publieke sector

Initiatiefnemer(s): 

VEB, HFB en VEA

Er zal nagegaan worden waar artificiële intelligentie kan worden ingezet om o.a. sneller energiebesparingspotentieel te detecteren in publieke gebouwen en of een Software-as-a-Service (SaaS) model een meerwaarde kan bieden.
Ontwikkelen van innovatieve koelkledij voor topsport

Innovatieve koelkledij voor topsport

Initiatiefnemer(s): 

Sport Vlaanderen

Sport Vlaanderen wil graag een betere koel-technologie laten ontwikkelen om de Vlaamse atleten voor, tijdens en na de training of wedstrijd te kunnen afkoelen en hen op die manier maximale kansen te bieden.

Klimaatneutrale stal voor pluimvee-onderzoek

Initiatiefnemer(s): 

ILVO

Het project beoogt de bouw van een nieuwe proefaccommodatie voor pluimveeonderzoek. Naast de gebruikelijke vereisten voor deze accommodatie, wenst men deze stal ook klimaat­en energieneutraal te bouwen. De klimaat­en energieneutrale stal dient als demostal ter inspiratie en voorbeeld voor de pluimveesector.

Lokaal signaal

Initiatiefnemer(s): 

VVSG – Vlaamse Vereniging voor Steden en Gemeenten  

VVSG wil samen met een aantal piloot steden en gemeenten IT tools laten ontwikkelen en procedures opzetten voor het capteren van ‘lokale signalen’ door veldwerkers met het doel om deze input te gebruiken voor het opzetten en uitwerken van een lokaal sociaal beleid.
Meetnetten Vlaamse Milieumaatschappij

Meetnetten Vlaamse Milieumaatschappij

Initiatiefnemer(s): 

Vlaamse Milieumaatschappij (VMM)

Dit project omvat drie innovatieve deelprojecten die noodzakelijk zijn om de meetnetten aan te passen aan de snel evoluerende vereisten in het werkveld.

Met Argus de baan op

Initiatiefnemer(s): 

Agentschap Wegen en Verkeer

Dagelijks voeren de wegentoezichters inspecties uit om de toestand te monitoren en de veiligheid van de weggebruikers te garanderen. Momenteel gebeuren deze weginspecties visueel en worden alle wegen op regelmatige basis geïnspecteerd. Dit project wil optimaal gebruik maken van de mogelijkheden die de digitale methodes en technologieën bieden om correcte, volledige en actuele informatie over de assets te verzamelen, te beheren én te gebruiken.
Meten van deformaties bij bruggen via INSAR

Meten van deformaties bij bruggen via INSAR

Initiatiefnemer(s): 

MOW

Met behulp van radar satellietbeelden kunnen theoretisch verplaatsingen tot op millimeterniveau vastgesteld worden door het meten van faseverschillen tussen opeenvolgende beelden. Dit gebeurt aan de hand van een INSAR analyse. Het doel van het project is om na te gaan of INSAR kan ingezet worden in het dagelijks beheer van bruggen en om te onderzoeken welk type satellietbeelden en analyse hiervoor best geschikt zijn.
Mobiel Brandweer Informatie Centrum (MobiBIC)

Mobiel Brandweer Informatie Centrum (MobiBIC)

Initiatiefnemer(s): 

Brandweer Zone Antwerpen (BZA)

Met dit project beoogt Brandweer Zone Antwerpen (BZA) de ontwikkeling van een mobiele versie van het Brandweer Informatie Centrum (BIC) om zijn brandpreventieve educatie ook buiten het BIC te kunnen aanbieden.
Mobipunt Service Aanbestedingstool (MSA)

Mobipunt Service Aanbestedingstool (MSA)

Initiatiefnemer(s): 

Smart Region Limburg (S-Lim)

Het doel van dit PIO-project is de ontwikkeling van een digitaal platform waar vraag naar en aanbod van deelmobiliteit en aanverwante diensten worden samengebracht, en waarbij deze markt ook voldoende open en dynamisch kan worden gehouden.
Multi Veiligheids- en CommunicatiePlatform (MVCP)

Multi Veiligheids- en CommunicatiePlatform (MVCP)

Initiatiefnemer(s): 

Digipolis en Brandweer Zone Antwerpen (BZA)

Het doel van dit PIO-project is de ontwikkeling van een open IT-architectuur om allerhande relevante data die bij hulpinterventies worden verzameld onmiddellijk beschikbaar te stellen aan alle betrokken interventieteams voor (snelle) raadpleging en voor integratie in hun eigen systemen.
Nachtlawaai verminderen d.m.v. technologie en nudging

Nachtlawaai verminderen d.m.v. technologie en nudging

Initiatiefnemer(s): 

Stad Leuven

De Naamsestraat in Leuven zal fungeren als een living lab om ervaring op te doen met het inzetten van nudging technieken met real time aansturing op basis van gerichte data captatie om de problemen van nachtlawaai aan te pakken.
Network of Information & Technology Skills (NoITS)

Network of Information & Technology Skills (NoITS)

Initiatiefnemer(s): 

V-ICT-OR

Met dit PIO-project wil V-ICT-OR de nood aan IT-profielen bij lokale besturen lenigen door een digitaal platform te laten ontwikkelen waarop, steeds conform de overheidsopdrachtenwetgeving (gelijkheid, mededinging en transparantie), de vraag en het aanbod elkaar kunnen ontmoeten.
NXTMobility Incentives

NXTMobility Incentives

Initiatiefnemer(s): 

Stad Antwerpen en Digipolis

Dit PIO-project beoogt de opzet van een platform waarmee incentives om mobiliteitsgedrag (van bedrijven en burgers) aan te passen snel en efficiënt kunnen worden gedigitaliseerd, beheerd, opgevolgd en verwerkt. Het beoogde (open) platform moet incentives die gedragsverandering op vlak van mobiliteit stimuleren centraal beschikbaar maken voor zowel overheden als mobiliteitsdienstenaanbieders, en op die manier ook het beheer (m.i.v. toekenning), de opvolging en de validatie van de incentives vereenvoudigen.
NXTMobility Manager

NXTMobility Manager

Initiatiefnemer(s): 

Stad Antwerpen en Digipolis

Momenteel is het voor zowel overheden als dienstenaanbieders en mobiliteitsgebruikers moeilijk om inzichten te bekomen in het gebruik en de impact van alle (nieuwe) mobiliteitsoplossingen. De met dit PIO-project beoogde MultiModale MobiliteitsManager (M4), die de mobiliteitsuitdagingen vanuit een overheidsperspectief benadert en integreert met de verschillende platformen/diensten die een overheid moeten ondersteunen (rapportering door de dienstenaanbieders, monitoring, handhaving, integratie, modellering, etc.), moet hen hierbij helpen.
NXTMobility Werven

NXTMobility Werven

Initiatiefnemer(s): 

Stad Antwerpen en Digipolis

Met dit PIO-project beogen de initiatiefnemers de ontwikkeling van een tool om informatie over werven en inname van het openbaar domein op een efficiëntere manier in te geven, door te geven en te onderhouden.
Omgevingsgeluid meten in Vlaanderen: innovatie voor persoonlijke (dynamische) en gebiedsdekkende geluidsblootstelling

Omgevingsgeluid meten in Vlaanderen

Initiatiefnemer(s): 

Departement Omgeving, Vlaams Planbureau voor Omgeving (VPO)

Dit project beoogt de ontwikkeling van een toolset voor het in kaart brengen van persoonlijke geluidsblootstelling in Vlaanderen. De gevalideerde toolset zal toelaten persoonlijke (dynamische) geluidsblootstellingsmetingen te implementeren in beleidsonderbouwende meetcampagnes zoals humane biomonitoring en in citizen science projecten.
Online reserveren en betalen bij Stad Gent

Online reserveren en betalen bij Stad Gent

Initiatiefnemer(s): 

District 09

Het doel is een laagdrempelige en herkenbare online stedelijke marktplaats te ontwikkelen waar je uit het ruime aanbod van de stedelijke dienstverlening kan bestellen, reserveren en betalen. Deze marktplaats bedient meerdere, onafhankelijk werkende organisaties van Groep Gent.

Pagina's