Abonneren op RSS - Innoverende samenleving

Innoverende samenleving

Filter items
Nieuws
Gepubliceerd op
18 september 2023

Op 2 oktober wordt voor alle zorgprofessionals die geïnteresseerd zijn in innovatie een webinar georganiseerd door Care2Adapt. Tijdens dit webinar zullen we vanuit PIO toelichten welke rol innovatieve overheidsopdrachten hierbij kunnen spelen en welke ondersteuning ons programma kan bieden.

Nieuws
Gepubliceerd op
14 september 2023

De inschrijvingen voor de Procura+ Awards 2024 zijn geopend. Deze awards belonen jaarlijks overheidsopdrachten in 3 categorieën: duurzame overheidsopdracht van het jaar, innovatieve overheidsopdracht van het jaar en het 'procurement initiative' van het jaar. Misschien heeft jouw entiteit wel het volgende Award winnend dossier in huis. 

Evenement
evenement: 
11 oktober 2023

"Ruimtevaartdata als instrument voor de invulling van Vlaams beleid". Met dit traject wensen het Programma Innovatieve Overheidsopdrachten (PIO) en Flanders Space, de clusterorganisatie van de ruimtevaartsector, een win-win situatie te creëren voor de Vlaamse ruimtevaartindustrie en overheid. Met ondersteuning van Verhaert zullen PIO en Flanders Space ruimtevaarttechnologieën en beleidsondersteunende data identificeren die kunnen bijdragen aan het oplossen van uitdagingen binnen de Vlaamse publieke sector.

Evenement
evenement: 
26 september 2023

Jaarlijks produceren de waterzuiveringsinstallaties van Aquafin een bepaalde hoeveelheid biologisch slib in het zuiveringsproces. Dit spuislib wordt omgezet naar ontwaterd slib via een centrifuge. Momenteel werkt de centrifuge semi-automatisch. De beoogde innovatie moet de ontwatering via centrifuge continu kunnen laten verlopen op ‘optimale instellingen’. In de marktconsultatie willen we antwoorden verkrijgen op de technische haalbaarheid, het identificeren van de nodige specificaties van de relevante sensoren, alsook beschikbaarheid van zulke sensoren op de markt.

Nieuws
Gepubliceerd op
8 augustus 2023

Het eindrapport met de bevindingen van het voortraject en de marktconsultatie van het project 'Duurzaam verwerken en bergen van venige specie', is nu beschikbaar. Op basis hiervan zal de afdeling Maritieme Toegang een innovatieve overheidsopdracht voorbereiden. 

Nieuws
Gepubliceerd op
12 juli 2023

Bij gebrek aan offertes hebben we in samenwerking met het Vlaams Energiebedrijf en AGB De Kouter het bestek voor de plaatsing en indienststelling van twee middelgrote windturbines op een sportterrein in Poperinge aangepast en opnieuw gelanceerd. Deadline voor offertes was aanvankelijk 30/08/2023, maar werd verlengd tot 13/09/2023, 11:00. 

Nieuws
Gepubliceerd op
14 juni 2023

Het eindrapport dat de belangrijkste inzichten samenvat ter voorbereiding van de aankoop voor de ontwikkeling van een 'Digitale tool voor personen met jongdementie en hun omgeving' is nu beschikbaar.  

Nieuws
Gepubliceerd op
8 juni 2023

Het eindrapport met de bevindingen van het voortraject en de marktconsultatie is nu beschikbaar. Op basis hiervan zal de VMM een overheidsopdracht voorbereiden voor het uitvoeren van een haalbaarheidsstudie. Deze wordt verwacht tegen september/oktober 2023. 

Nieuws
Gepubliceerd op
6 juni 2023

In het kader van de ontwikkeling van fietsveilige tramsporen publiceert De Lijn een overheidsopdracht voor het aanstellen van een evaluator bij een PCP-procedure. Deze evaluator zal De Lijn ondersteunen bij het opstellen, gunnen en uitvoeren van een PCP-procedure voor de ontwikkeling van fietsveilige tramsporen in een innovatietraject.

Nieuws
Gepubliceerd op
6 juni 2023

ILVO publiceert een innovatieve overheidsopdracht voor het ontwerp en de bouw van de klimatisatie en een luchtwasser voor een energieflexibele en klimaatneutrale pluimveestal. Een informatievergadering wordt door ILVO georganiseerd op 15 juni 2023.

Pagina's